Blog Yazıları

Hacca ve Umre Ziyaretine Giderken

Hacca ve Umre Ziyaretine Giderken yapılacakları Eda tur olarak sizler için derledik. Günah işlemeye, kavga ve gürültüye karşı kendimizi korumalıyız. Gücümüzü

Hac ve Umre

Eda Tur olarak dünyanın her tarafından, hac ve umre yapmak isteyen Müslümanlara, sünnet-i seniyyeye en uygun şekilde bu ibadeti yapma imkanı sunmak bizim e

Hac’ın Edebleri

1 – Helal para biriktirmek, Hac yolunda işlenen amellerin  bir çogu paraya bağlıdır. Mesela gemiye veya hayvana  binmek ve başka zaruri işler

Rahman’ın Misafirleri

Hac yapan kimselerin en güzel vasfı nedir. Cidde’den  gelirken Ey Allahın misafirleri ! hoşgeldiniz! diye levhalar yazmışlar. İnsanın içi hoş oluyor

Selamlama, Umre ziyaretinde Ravza’da Efendiniz (s.a.v)

Selam sana ey kerim peygamber, çok şefkatli ve çok merhametli yüce resül, Allah’ın rahmeti ve bereketi üzerne olsun, Salat ve selam sana ey efendim, ey Al

Umre – Hac’da Kabe, Beytullah, Hacerül esvet, Mültezem, Safa ve Merve

Beytullah, Allah’ın evi Kabe kendisini çevreleyen Mescid-i Haram’ın ortasında yer alır. Kur’an-ı Kerim’de Beytullah; (Allah’ın ev

Umre Nedir, Yapılışı, Zamanı, Fazileti

Umre Nedir Umre nedir, ziyaret etmek anlamına gelmektedir. Belirli bir zamana bağlı olmaksızın ihrama girerek Kabe’yi tavaf etmek, Safa ile Merve arasınd

Hz. Muhammed (s.a.v) Hac ve Umresi

  Hz. Cabir (radıyallahu anh) anlatıyor: Hz. Muhammed (s.a.v) Hac ve Umre,  (üç kere hac yaptı. Şöyle ki:) Hicret et¬mezden önce iki, hicretten

Umre, Hac’ da İhram

Umre, Hac’ da İhram luğati olarak “haram kılmak, kendini mahrûm etmek, saygı duyulacak yer ve za­mana girmek ve bunlara saygı duymak” an&s

Haccı Umreyi Tamamlayın

Hac; “büyük ve önemli bir şeyi hedef alıp ona yönelmek, kast etmek” mânasına geliyor. Tabi bu lügattaki umumi mânası. Dinimizdeki mânası; &ldquo

Hac

HAC EN HİKMETLİ, EN İHTİŞAMLI, EN GÖRKEMLİ İBADETLERDEN BİRİSİ İslam’ın en hikmetli, en saltanatlı, en ihtişamlı, Türkçe tabirle en görkemli ibadet

Ramazan Bayramı

Resulullah (s.a.v) arefe akşamı ümmetinin affedilmesi için Allah’a dua etti. Duasına Yüce Allah (c.c.) “Muhakkak ki ben zalimden başkasına mağfi

Berat Kandili

Dinimizde mübarek gecelerden olan Berat Kandili Bir nevi bir yıllık manevi sicil kaydımız bu gece belirlenecek, gelecek 12 ay boyunca, yaşayacağımız iyi ve

Hanefi Meshebine Göre Haccın Farzları

Beden sağlıklı olmalıdır. Onun için hac görevini yerine getirebilmek için vücud sağlığına sahip olmayan kimseye hac farz olmaz. Kör ve kötürüm olanlar da bö

Hz. İsa Peygamberin Ölümü

Kur’an’da bazı âyetlerin Hz. İsa’nın her ölümlü gibi öldüğüne, tekrar dünyaya gelmesinin imkânsız olduğuna dair Kur’an  da açık

İhramın Sünnetleri Müstehapları

İhramın Sünnetleri, 1- İhrama girmeden önce, koltuk altı ve kasık kıllarını temizlemek, tırnak kesmek ve güzel koku sürünmek. 2- İhrama girerken gusletmek

Umre için Niyet

Niyet şu şekilde yapılır: “Allah’ım Umre yapmak istiyorum. Bunu bana kolaylaştır ve kabul eyle.” Telbiye: “Lebbeyk allahümm

İhramın Mübahları – Vacipleri

İHRAMIN MÜBAHLARI 1- Kan aldırmak. 2- Kıl koparmadan vücudun herhangi bir yerini veya başını kaşımak. 3- Yıkanmak, kokusuz sabun kullanmak. 4- Sıcakta

Mültezem'de Dua

Kâbe’nin kuzey doğu duvarında yerden 2 m yükseklikte Kâbe’nin kapısı vardır. Hacer-i Esved’in bulunduğu köşe ile Kâbe kapısı arasında kala

Haccın Çeşitleri

Değerli Eda Tur dostları Hac yapmaya niyet eden müslümanların önce, hangi çeşit Hacc’ı ifa edeceğine karar vermesi gerekir. Çünkü, Mikat yerlerinden g
Whatsapp Umre
Mesaj