Umre Nasıl Yapılır

 

 

 Umre nasıl yapılır, bir zamana bağlı olmaksızın ihram elbisesi giyerek Kâbe’yi tavaf etmek, Safâ ile Merve arasında say yapmak ve tıraş olup ihramdan çıkmak suretiyle yerine getirilen ibadet’tir. iki farzı vardır: İhram ve tavaf. Bunlardan ihram şart, tavaf rükündür. Vacipleri ise sa’y ile tıraş olup ihramdan çıkmaktır. Ömürde bir defa umre yapmak sünnettir. Umre için belirli bir zamana baglılık yoktur. Her zaman yapılabilir, Ancak, Arefe günü sabahından Kurban bayramının dördüncü günü akşamına kadar yapılması uygun görülmüştür.

  Umre nasıl yapılır, için, Erkekler, iç çamaşırları dâhil tüm giysilerini çıkarır, sadece “izar” ve “rida” denilen iki parça beyaz renkli ihram örtüsü örterler. Başlarını açık tutarlar, çorap ve ayakkabıları çıkarırlar. Ayaklarına  önü ve açık terlik giyilir. Bayanlar, tesettüelü kıyafetleri ile Çorap, ayakkabı ve eldiven giyebilirler. Yüzlerini açık bırakarak başlarını örterler. İhrama girmeden önce vücut temizliği yapılır. İmkan varsa gusledilir, değilse abdest alınır, varsa güzel koku sürülür. Bunulan zaman mekruh bir ( Kerahat) vakti değilse, iki rekât “ihram namazı” kılınır. Namazın ilk rekâtında, Fatiha’dan sonra “Kâfirûn”, ikinci rekâtında “İhlâs” sûrelerinin okunması güzel olur. Namazdan sonra niyet edilmesi ve Telbiyenin söylenmesiyle ihrama girilmiş olur. Niyet “Allahümme inni üridül umrate feyessirhe li vetegabbelhe minni.” türkçesi, “Allah’ım! Umre yapmak istiyorum. Onu bana kolaylaştır ve onu kabul eyle.”  Telbiye: “Lebbeyk Allahümme lebbeyk, lebbeyke lâ şerîke leke lebbeyk, innel hamde ve’n-ni’mete leke ve’l-mülk, lâ şerîke lek.” türlçesi:“Buyur Allahım buyur! Emrindeyim buyur! Senin hiçbir ortağın yoktur. Emrindeyim buyur! Şüphesiz hamd sana mahsustur. Nimet de senin, mülk de senindir. Senin hiçbir ortağın yoktur.” İhram yasakları: yeşil bitkilerini kesmek, koparmak, av hayvanlarını avlamak, bayların ihram örtülerinin dışında elbise giymesi, başlarını ve yüzlerini örtmeleri, eldiven, çorap, ayakkabı giymeleri, tırnak kesmek, saç sakal tıraşı olmak, vücudun herhangi bir yerindeki kılları koparmak veya kesmek, saç sakal ve bıyıkları yağlamak, boyamak, oje ve ruj kullanmak, vücuda ve ihram örtüsüne koku sürmek ve parfüm kullanmak; eşiyle ilişkiye girmek veya buna yol açacak davranışlarda bulunmak, şehevî duyguları tahrik edici şeyleri konuşmak. Bütün bunlar ihramlı için yasaktır. Başkalarına zarar vermek, kavga etmek, sövmek, kötü söz ve davranışlarda bulunmak gibi tutum ve davranışlar da ihram yasakları içinde olup bunların günahı ihramlı için daha ağırdır. İhramlının yıkanması, parfümsüz sabun kullanması, diş fırçalaması, diş çektirmesi, kırılan tırnağı ve zarar veren bir kılı koparması, kan aldırması, iğne yaptırması, yara üzerine sargı sardırması, kol saati, yüzük ve bilezik takması, kemer kullanması, omuza çanta asması, yüzü ve başı örtmeden üzerine battaniye, pike ve benzeri şeyler alması, palto ve benzeri giysileri giymeksizin omuza alması yasak değildir. Umre Turları turlarına katılmak Allah ve Rasülünün misafiri olarak Rabbimiz, Umre Say ve sair ibadetleimizi dergahı izzetin kabul ve kariin eylesin. Amin.

 

Whatsapp Umre
Mesaj