Umre – Hac’da Kabe, Beytullah, Hacerül esvet, Mültezem, Safa ve Merve

Umre – Hac’da Kabe, Beytullah, Hacerül esvet, Mültezem, Safa ve Merve

Beytullah,
Allah’ın evi Kabe kendisini çevreleyen Mescid-i Haram’ın ortasında yer alır. Kur’an-ı Kerim’de Beytullah; (Allah’ın evi), El-Beytü’l-Atik; (en eski ev), El-Beytü’l Mamur; (bakılıp güzelleştirilmiş ev), El-Beyt’ül-Haram; (korunmuş ev) gibi isimlerle vasıflandırılır. Küp şeklinde mimari biçiminden alır. Kabe’nin duvarları Mekke dağlarının granit taşlarından,tavanı ise ahşaptan yapılmıştır.İslamiyetin en kutsal mekan, hecer-ül esvet,mültezem, kapısı, örtüsü,makam-ı İbrahim,hicr-i İsmail (hatim),rükn-i irak-i, altınoluk,rükn-i şami,rükn-i yamani şazirvan ve rükn-i hacer-ül esvet kısımlarından ibarettir.

Hacer’ül – esvet
Arapça siyah taş anlamına gelen hacer-ül esvet aynı zamanda tavaf ibadetinin de başlangıç noktasıdır.Kırmızımsı,kahverengi tondadır. Gümüş bir muhafaza içinde duran hacer-ül esveti öpmek yada hizasında geçerken el ile selamlamak peygamberimizin (s.a.v) sünnetidir.

Mültezem
Mültezem,hacerül esvet ile kabe kapısı arasında bulunan duvarı adıdır.Mültezem ‘sıkı sıkıya yapışılan sarınılan yer’ demektir. Burası inananların kabenin duvarına ve örtüsüne sarınılıp içtenlikle yüce allaha dua ederek bağışlanma ve merhamet diledikleri yerdir.

Safa ve Merve Tepeleri
Umre ve hac ibadetlerinin cüzlerinden biride sefa ve merve tepeleri arasında gerçekleştirilen say ibadetidir. Hac ve umre ibdeti için Mekke ye gelenler kabe tavafının ardından say ibadeti için mesci-i haram içinde ye alan safa tepesine yönelirler. Safa dan başlayarak merve tepesinde son bulan ve toplam 7 defa gidiş ve gelişten oluşan say Hz. İsmail (a.s) peygamberin annesi hacer validemizin su bulma çabasının da bir hatırasıdır.

Whatsapp Umre
Mesaj